Viser arkivet for stikkord politikkbolig

Flere hjemløse i Norge! Dette er en stor skam for regjeringen!

Leieboerforeningen Bergen har tydelig advart regjeringen imot utviklingen på boligmarkedene når prisene for å kunne bo er så skrudd oppi været som i dag. Det er mange sofabeboere som må bo hos venner og kjente som ikke er med i denne rapporten. Regjeringen lovet da den startet opp å bygge en mengde nye utleieboliger som skulle være ikke kommersielle til regulert leiepris, men det har de gått i fra. Det er en av hovedårsakene til mangel på rimelige utleieboliger og at flere er priset ut av boligmarkedene og levere uten egen bolig. Vi har flere enn før som lever på gaten enn før også det er uholdbart.

Vi krevde en husleieregulering bare for ett år siden fordi flere ikke klarte å betjene prisen for å bo og tilveksten av arbeidere fra EU opptok flere utleieboliger enn noen gang i historien. Disse arbeiderne leier midlertidig over flere år så lenge det er jobb å få i Norge. Dette gjør at flere ikke makter etterspørselstanken og at leieprisene er vanskelig å få ned når de er låst over en leietid på 3 år og mer. Leiemarkedet fungerer rett og slett ikke som tilbud og etterspørsel på andre markeder og det gjør at flere vil stå uten bolig i framtiden enn noengang i Norge.
Regjeringen har faktisk brutt sine egne løfter og kommunene har ikke brydd seg så mye om å bygge nye utleieboliger. Problemet er at storby kommunene faktisk selger kommunale utleieboliger til private og faktisk gjør avtaler med private gårdeiere for å framleie til leieboere. Da opptar også kommunene flere utleieboliger slik at flere har problemer med å finne seg en rimelig bolig.

Magnhild M Kleppa sliter med sin egen tabbe fordi hun gikk imot en husleieregulering i høst og når våren kommer ser hun at flere bor på gaten og er uten et fast hjem. Norge er blitt et land som har forløst grådighet og økende gullkantede husleier på utleier siden, mens alle de som er utenfor jobb,uføre og enslige med lav inntekt skal betjene husleier som tilsvarer en inntekt på godt over 300 000 i året. Dette er et problem som verken bostøtte eller sosialhjelpen kan gjøre så mye med, men kun en stor satsing på en ny sosialboligpolitikk. Sosialboligpolitikk er et fremmed ord i norsk politikk og har vært det i flere år, men det har presset seg fram når leieprisene steg til det uoppnåelige for fattige mennesker uten inntekt til å klare seg.
Dette er en stor skam for regjeringen og er som en flau vind over norsk boligpolitikk som er feil slått!