Viser arkivet for stikkord husholdninger

Gjedrem med sin siste advarsel som banksjef i Norges Bank.

Les dette

Gjedrem sin siste bønn handler om boligpolitikk og han er bekymret over husholdningenes gjeld og usikker gjelds situasjon.

Han sier: De høye boligprisene og husholdningenes høye gjeldsgrad kan være et problem for den finansielle stabiliteten her i landet, mener sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Dette er en advarsel også fra internasjonale økonomer, mens vi her hjemme bare girer opp både boligpriser og gjeldsutgiftene til husholdningene og risikoen er som en tikkende gjeldsbombe.
Havner Norge i en krise som europeiske land har vi fort 1 million som gjeldslaver og bostedsløs.

Nå er vi ikke der som i 1988 – 1992 da bankene gikk nesten konkurs og boliger gikk på tvangssalg over en lav sko. Renten lå den gang på i overkant av 17%, mens dagens husholdninger tåler ikke mer enn 7% til 9% før husholdningene må leie i stedet.

Leiemarkedet i Norge er så lite at de fleste antakelig må bo på gaten og belage seg på gjeldsordning resten av sin leve tid i verstefall. For å si det enkelt Norge vil kollapse totalt og fatalt ved neste boligkrise fordi en ikke tar høyde for eller har sikkerhets marginer som kan stoppe neste gang økonomien rakner internasjonalt og nasjonalt. Arbeid til alle kan til en viss grad virke betryggende, men ikke når arbeidplasser går tapt og ledigheten samtidig er oppadgående som sentralbank sjefen også vil mene.