Viser arkivet for februar, 2012

Boligmarkedet er temmelig nervøst og forslagene går i to retninger.

Mens vi har partier som vil fjerne boligskatten, så har vi økonomer som ber om høyere boligskatt. Nå som boligmarkedet virker nervøst, så spår en mer rikdom og økende boligpriser hos SSB og meglerne. Leieboere blir politisk tynt både av private utleiere, så setter bankene opp krav om egen kaptial på kjøp av bolig. Mens de som soler seg uten å blunke er eiendomsmeglerne som ikke trenger å oppgi hvor mange som er å etterspør boliger eller sier så mye om en boble som tar i fra de jobben når få kjøper bolig.

Her er det mange påstander og noen mer fornuftige, om det hjelper i det heletatt. Det er et uttrykk som heter: En får ikke laget omelett uten å knuse noen egg!.
I disse tider er det totale bilde sånn at de som bor tryggest og kommer best ut av en boligkrise er de som leier bolig nå og framover. Om noen ber om flere boliger så kan jeg forstå at de frykter masse tvangssalg som havner på gjeldsordning, men da bør det bli utleieboliger og ikke eieboliger.

Les denne artikkelen

Om Norges Bank satte renten i null, så er det kun bankene som tjener på det og ingen andre. Om Norges Bank ber om en høyere bolig beskattning, så bør den ramme fortjenesten på salg av bolig og ikke slik den fungerer idag. Man bør kreve at eiendomsmeglere får en rapporteringsplikt med signatur fra boligsøkere for å avdekke etterspørselen. Idag bare en ringer å forhører seg så regner de det som etterspørsel. Boligbeskattningen bør også innføres på utleieboliger der en setter en innslagspunkt på en anstendig leiepris.

Det som må til for å lempe på boligpolitikkens fraværende fadeser over snart 30 år er å forebygge alle de tusen milliardene normenn har i samlet boliggjeld. Man bør innføre tilbud om offentlig gjeldsordning til alle som nå mister hus og hjem for antallet stiger allede i disse tider og det lenge før Hellas har gått konkurs og arbeidledigheten innen eksport og transport bransjen begynner å øke.
Norge stor foran økonomiske utfordringer som vi aldri tidligere har stått overfor om vi ikke klarer å snu markedene ut av EU.

EU generalen sine ord om vår boligpolitikk

Det er tragisk når både et folk og nasjoner går konurs