Viser arkivet for september, 2011

Leiemarkedet et svartmarked med ulovlige pengekrav.

Leieboerforeningen Bergen ser seg mektig lei på utleiere som krever leieboere for penger underbordet. Leiemarkedet er mer eller mindre et svartmarked satt i system der leieboerne nå er mer fanget og tvunget til å betale penge beløp rett opp i handen til utleier uten å få kvittering for det. Før i tiden med husleieregulering var der noen tilfeller det utleiere krevde penger for å signering av leieavtaler, men da kunne leieboerne nekte å gå videre til en mer seriøs utleier.

Nå skjer dette i løpende leieforhold og den frekkeste saken vi fikk inn handlet om en leieboer som måtte betale kontant kr 7000 hver måned uten å få kvittering. Da leieboerne med husleieloven i hand krevde en konto å betale til varslet utleier utkastelse. Han gikk da til namsmannen og fortalte at leieboeren lå fem måneder på ettrskudd med husleien. Fordi det ikke forelå noen kvittering ble utleiere trodd og leieboeren kastet ut med en regning på kr 40 000 etter seg.

Vi ser flere utleiere som bare legger på husleien uten lov 500 kr da eller kr 1000 og krever leieren dette tilbake blir de sagt opp. Leiemarkedet er blitt over flere år et svartmarked hvor det florerer med ulovlige penge krav og utleiere er utspekulert når de har boliger som er ulovlige eller for å unngå skatt på sin utleie. Da kreves ofte leieboere å betale kontant uten kvittering og blir forholdet merket av kommunen eller av leieboeren, blir de enkelt satt på gaten fordi det ikke er lov til å bo der. Utleieren bare leier ut på ny fordi kommunen følger ikke sakene opp eller har så gode sanksjoner på handen.

Det er ikke lovmessig enkelt å handtere denne type saker av hensyn til leieboerens mulighet til å ha et sted å bo og samtidig ta ut rettslige skritt imot utleier. Om noen trodde at husleiereguleringer skapte et svartmarked, så skaper en det enda verre uten husleieregulering. Leieboerne bli nå bundet til en leieavtale og kan ikke bare stikke av videre til andre utleiere. Slike saker som dette florerer det av på leiemarkedet og vi får stadig inn leieboere som må betale svart og krevd for ulovlige penge krav av utleier.