Viser arkivet for februar, 2010

Nasjonal Boligkonferanse i Bergen.

Motto: Nei til usosial boligpolitikk – Ja til et rimelig og trygt hjem.

Sted: FI-senteret Vestre Strømkaien 7.

Konferansen finner sted den 20 april 2010.

Påmelding og spørsmål kan skje til :
post@leieboerportalen.no   
ffo.evelyn.kjersti@epost.no

Eller til tlf nr: 99239892 – 95769670

På talerstolen kommer: Leder for kommunal – og forvaltningskomiteen Heikki Holmås – byråd for byutvikling Lisbeth Iversen – gruppeledere – Husbankens leder region vest – Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeens Slumstasjon.
Brukere fra leiemarkedet vil også fortelle om sine opplevelser av de å være leieboer. Jurister med kompetanse fra leiesektoren vil også være med. Til slutt vil vi avholde en panel debatt slik at frammøtte kan stille spørsmål.

Alle bolig interesserte er hjertlig velkommen!