Viser arkivet for april, 2009

Når din nabo blir psykisk sjuk og kan bli voldelig.

Det hender vi får meldinger fra leieboere om at naboen begynner å bli voldelig og hamerer ofte løs på døren. I mange tilfeller er denne naboen en person med en psykiatrisk lidelse som trenger hjelp og medisinsk oppfølging.
Det er forståelig at naboene blir redd og frykter for at naboen kan påføre både en selv og andre vold. Derfor er det viktig at en tar kontakt med legevakten og eventuelt psykiatrisk aveling på sykehuset slik at de kan ta hand om naboen. I noen tilfeller så kontakter legevakten politiet eller ambulansen for å hente personen og i andre tilfeller rykker helse personell ut for å kartlegge personens behov. Det å kaste ut psykisk syke mennesker er ingen god løsning og gjør bare vondt verre. I noen tilfeller begår da disse selvmord eller blir enda mer voldelig og til fare for andre om de må bo ute på gaten. Det samfunnet mangler er egne boliger for psykisk syke mennesker med profesjonell oppfølging og kommunene ligger langt på etterskudd på dette feltet. Derfor kan man oppleve at man i noen tilfeller hadde en snill nabo som en dag ble en tikkende bombe som hørte stemmer inne i hodet sitt som tok overhand. Også naboer som har et rus problem kan i noen tilfeller få psykiske problemer også her kan en kontakte helsevesenet for hjelp. Også vi i leieboerforeningen følger opp saker der det er snakk om psykisk syk naboer som kan har en problematisk adferd for naboene sine. Det viktigste er ikke å kaste de ut, men gi de den rette hjelpen.