Viser arkivet for oktober, 2009

Mange som bor på hospits havner ut i rus problemer.

Ofte må kommunen henvise hjemløse til det som kalles for en midlertidig løsning. Det er hospits som vi har en rekke av her i Bergen og i stor byene. Hjemløshet er som arbeidsledighet, roten til alt som er vondt. Da jeg har kontakt med flere av brukerne på hospitsene og handterer flere som må ta til takke med løsningen, så ser vi nå en farlig utvikling. Om du trodde at rus i fengsel var et problem, så er det enda verre på hospitsene rundt om i byene.

Boforholdene er som vanlige svært dårlige som kommunen betaler døgnleier for og hvor beboerne ikke har rettigheter eller blir beskyttet av en lov. Der finnes noen forskifter som går på kvalitetssikring der eier må holde litt orden og gi de rent sengetøy engang pr uke. Ellers så langes der rusmidler på disse hospitsene i stor skala til nye som flytter inn. Det er et stort nederlag og personlig tragedie å bli hjemløs, da ser langerne sin mulighet til å gi de noe å slappe av på og ruse seg på.

Nå er det sånn at by kommunen tilbyr opp imot 100 personer hver måned midlertidige løsninger og det er opptil 1200 personer hver år. Så blir alle disse tilbydd rus og bare hver andre klarer å stå imot tilbudet. Dette i følge brukere vi har hatt løpende kontakt med. Selv tyngre rusmisbrukere tyr til å bo på gaten pga bråket og forholdene på de verste stedene. Det er ikke bare enslige som hjemløs som havner på hospits, men også barnefamilier må over en periode bo under anstrengte forhold. Kommunene er flinkere til å gi barnefamilier tryggere løsninger, men det er ikke alltid det skjer.

Leieboerforeningen Bergen forlanger nå en lov regulering overfor den gruppen som ikke har egen bolig og vi forlanger at kommunene i samarbeid med regjeringen bygger tilstrekkelig med boliger slik at alle får et hjem og en fast adresse. Om en klarer det redder en mange fra det rus presset som finnes på hospitsene og de gir de heller et varig og langsiktig bo tilbud. Når kommunene betaler opp til kr 2000 i døgnet for disse elendige løsningene og mangel på sosial boligpolitikk, så må det være rimeligere å bygge utleieboliger. Det enn å plassere mennesker ned i det samme gamle “toalettet” mange andre før har havnet ned i med rus problemer.

Det er rett og slett livreddende å gjenreise en sosial boligbygging og gi borgere en tryggere tilværelse enn den bagatelliseringen ansatte i kommunene bedriver med. Hospits er ingen bolig eller en løsning som kan anses som et hjem, det er blitt noe som en må få slutt på for der finnes bedre løsninger enn dette. Det er bare trist å se mennesker havne ut i en rus tilværelse og må gå til parken for å selge å kjøpe dop for å leve av det.
Det beste hadde vært om der kom en lov der ingen kunne ta døgnleier, sko seg på nøden og skattebetalernes goder for å tjene grovt på det. Der det kun gjelder leieavtaler som følger husleieloven og der de også får tilsyn og oppfølging på vei til egen bolig. Vi krever en slutt på hospitsene i alle større byer i landet for nå er det nok!