Mange "standard" leieavtaler kan være direkte lovstridige.

I Husleielovens § 1-2 sier: – Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mindre gunstige for leieren enn det som følger av bestemmelsene i loven her. Med andre ord så overstyrer husleielovgivningen en hver leieavtale på det punkt som setter leieboeren i vilkår som er mindre gunstige eller ikke er i tråd med lovens ord.

En ting er hva loven sier mens andre lover beskytter også leieboerne og de boligsøkende. Eks på leieavtaler som er ulovlige og i strid med § 1-2 er ved konsumprisindeks økes leien med 100%, mens KPI er på eks 0,5%. Ellers at husleien kan økes med kr 1000 pr år og leieren vedtar det i denne avtalen. Ellers at leier vedtar en ubetinget utkastelse, er også ulovlig. Utleierne forsøker seg på mye og uvitenhet hos partene skaper mye unødvendige konflikter.

Når det gjelder utenom lover som personvern, borettslagloven, lov om seksjonering og samt leiegårdsloven så slår også dette inn for boligsøkende og leieboerne.
De boligsøkende kan f eks nekte å oppgi person nummer i leieavtalen , det kan holde med fødesles dato og år. Mange krever dette ubetinget i de så kalte standardiserte leieavtalene.

Det er kun en utleier som kan kreve deg for kreditt sjekk selv om det er totalt unødvendig og det er utleiemegleren. Ingen andre utleiere har lov jemmel til å kreve dette! Hvem vil leie hos utleiemegleren for de kan avvise deg om du for noen år siden glemte å betale en regning i tide på helt andre ting. Man trenger ikke være en dårlig betaler om en har en anmerkning.

Om leiegården skal selges, så kan faktisk leieboerne kreve kommunal forkjøprett og dannet et borettslag i stedet for at utleier selger den videre med stor fortjeneste. Her kan kommunen bidra med lån og at boligene sikkres leieboerne. Salg er nødvendigvis ikke noen oppsigelsesgrunn.
Viste du at om utleier vil seksjonere ved salg, så har leieren forkjøpsrett med lavere takst. Les § 14 som omhandler dette.

Man skal være forsiktig med å under skrive leieavtaler med utvidet vedlikehold av boligen og der utleier krever depositum inn på sin egen konto. Det som ikke er lov er feil plasserte depositum, partene skal signere en særskilt konto i bank. Om en har plassert dette ulovlig kan en bo opp pengene før en flytter ut, ved å ikke betale husleie tilsvarende de månedene en har plassert på utleiers konto.

Leieboerne må også passe seg så de ikke havner i uføre og de tingene som mange sliter med er å eks reklamere for mangler før de holder tilbake husleie. Mange har lest og trodde at det var lov og holder tilbake leie i flere måneder før utleier reagerer med varsel om tvangsfravikelse (utkastelse).
Man må reklamere skriftlig til utleier så snart en oppdaget manglene og feil boligen måtte få i leietidene eller ved innflytting.

Notere ned og ta daterte bilder av manglende og det vil si at en tar bilder fra øyesyns avstand og nær bilder der en skriver ut både bildene og går inn i egenskaper for å skrive ut dateringen når bildet ble tatt. Så forfatter en et brev og henviser til lovgivningen og krever retting ved at man gir utleier rimelig tid til å sette igang retting. Om utleier drøyer kan en iverksette sanksjoner som tilbakeholdelse av husleie som da tilsvarer den forringelse av leieverdien mangelen omfatter.

Dette beste her er å få bistand fra oss i Leieboerforeningen Bergen til denne vurderingen og forfatte brev. Det er ikke sånn at en bare kan ta husleien en holder tilbake til å bruke som en vill for om utleier protesterer må en deponere den omtvistede leien. Man setter den på en konto og sende kvittering for andelen en holder tilbake til utleier hver måned til saken er avgjort i rettene eller det foreligger et forlik.

Leieboeren kan heller ikke bare flytte uten å varsle utleier ved å si opp og betaler ut oppsigelsestiden. Om som forutnevnt har sanksjoner i oppsigelsestiden kan en la være å betale leie om f eks depositumet er plassert på utleiers egen konto. Man bør varsle om dette til utleier slik at han er orientert om motregningen fordi en da regner depositumet som forskuddsleie som man har rett til å bo opp.

Om en lurer på noe her i denne sammenheng, kontakt oss pr telefon 55316500.

Vist 486 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder