Hvordan utvikle en bedre struktur på å få flere til å eie i fra å leie bolig?

Det er mye snakk om startlån til bruk på å dekke opp egenandeler og boliglån og mange søker denne ordningen og setter seg selv i gjeld som er tung, stor og på lang tid. Det å sette mennesker med lav inntenkt i gjeld for at de skal kunne eie er på flere måter en uheldig utvikling for den gruppen er det for forutstigbart å betjene boliglån med varierende rente utvikling over lengre tid.

Så har vi også for få utleieboliger i de fleste kommuner, noe som går utover flere grupper, innvandrere, hjemløse i kø, barnefamilier i boligkø og arbeidsinnvandrere fra EU området.
Å tappe kommunene for utleieboliger fordi en skal få flere til eie er også ingen god lønsing på lengre sikt. Det tar tid å bygge kommunale utleieboliger og behovet er langt større i fremtiden enn tidligere forutsatt, så det å kaste langsiktige boliglån etter de med dårligs råd er mindre god løsning.

Det beste er at en freder de kommunale utleieboligene i all den tid det er kø og lang ventetid for søker gruppene som kan ha krav på denne type boliger. Om en så anvender prosjekter på annen type boliger i borettslag eller bygge prosjekter kan dette gi et bedre resultat overfor bolig delen.
Om en skal få leieboere til å eie med på en bedre løsning må en se på andre måter enn å pakke på de boliglån.

Eks om en bygger hus til de med lav inntekt og ulike behov, å må en finne en løsning som er velfungerende og med mindre risiko for den enkelte. Da er det bedre at en fouserer på hva de kan betjene i form av husleie og da la eks 40% av husleien gå til å betale ned på huset eller boligen.
Man kan med tiden øke prosent raten til 60 og 70% over tid slik at da setter en ikke leieboeren i gjeld.
Man kan da underveis om leieren av ulike årsaker ikke makter betjeningen gå tilbake til å leie.

Man kan på denne måten gi leieboere med lav inntekt mer trygghet og liten risiko for å settes i gjeld og i verstefall gjeldslaveri. Husleie nivået er høyt og rommer derfor bedre forutsettinger for en leie til eieform nå enn før. Startlån som ikke er noe annet enn boliggjeld, kan sette leierne i stor risiko fordi de ikke har den inntjeningsbasisen som mennesker som er i jobb. Å strekker et startlån fra 30 år til 50 år gir rom for langt mer uforutsigbare tider, der rentene kan sviner mye overtid.

De med lav inntekt vil være de som rammes først ved rente hopp og vil bli rammet hardest som gjeldslaveri som varer livet ut. De mister all økonomisk evne og vil få et verre resultat enn da startlånet ble påpakket en. Som leieboer blir en ingen gjeldslave og det forslaget til å gå fra leie til å eie er langt mer tryggt enn å utsette seg for gjeld. Starlån betyr at staten går inn for å eie de med lavest inntekt økonomisk, da dette er husbank finansiert om det er en god tanke i dagens samfunn kan diskuteres.

Vist 120 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder