Hva er begrepet hushai og hva menes med det?

Ingen utleiere eller bolig oppkjøpere vil ha denne betegnelsen hushai som egentlig betyr at en er en grådig hus spekulant som utnytter leieboeren grovt eller bedriver oppkjøp av boliger med grådighet som motiv. Jeg har sett mange grådige og grove utleiere og boligoppkjøpere i min tid som representant for leieboerne. Jeg har også møtt rederlige,gode utleiere som som er rimelige og følge lov og rett når en leier ut og har boligoppkjøp som en investering og fortjeneste.

Endel utleiere sier klart at de ikke er noen hushai når de kontakter oss med en sak, mens saks dokumentene lyser av noe helt annet. Noen har ikke satt seg inn i lov og rett, ikke lest husleieloven eller bryr seg om den i det hele tatt. Leieprisen er som regel en markedspris de selv mener e den riktige leien. Det selv om boligen ikke holder noen god standard eller står i stil til leieprisen på noen måte, så betegnelsen overprising er inn under begrepet hushai.

Alle markeder har sitt prisnivå og leiemarkedet har det, men det bryr ikkje hushaien seg så mye om.
Selv om en avtalte en leiepris og signerte i leieavtalen en leiepris, så kommer de fort etter noen måneder eller ett år og skal ha noen hundrelapper eller tusenlapper mer i leie. Om leieboeren ser sin rett til å klage, så er hushaiene veldig snar, snar med å svare med en oppsigelse eller utkastelse.
Dette e min bolig, her bestemmer eg og sånn blir det ellers skal du ut!!

Husleieloven er ufravikelig på flere områder og det gjelder selve husleien som avtales. Og den kan ikke endres før leietiden er ute og ny avtale signeres, da etter 3 år eller 1 år for frittstående eneboliger hvor utleier bor i samme hus. Om en har en tidsubestemt leieavtale så gjelder gjengsleie § 4-3, der begge parene leier og utleier kan kreve det etter 2 år og 6 mnd av leietiden. Da med 6 mnd varsel slik at det blir 3 år i praksis til endring av leien. Konsumprisindeksen (KPI) gjelder da først etter 12 måneder og en må regne ut da på SSB.no (hovedindeksen). En skriftlig utregning må da vises til før en kan kreve leien justert etter KPI.

Det er svært krenkende for leieboerne å få oppleve sånne grådige utleiere, de føler seg uønsket og de vil helst også flytte for de orker ikkje bråk. Og dette vet hushaiene om også og utnytter dette til sin fordel. Oppsigelsen begrunnes ofte med at de skal bruke boligen selv eller til sine egne i husstanden. Og oppsigelsene er som oftes ikke rettgyldig eller følger formkravene i husleieloven, slik at leieboeren trenger ikke å påklage oppsigelsen engang.

Men gjør leieboerne det så begir det verste hushaiene seg til å skiftelås og sette leieboeren rett på gaten ved selvtekt uten lov og dom. De kommer til oss hulkende og gråtende, mange av disse føler de ikke vil tilbake, de har fått nok, mer enn nok av dårlig behandling. Noen få som ikke akspeterer dette havner hos namsmannen for igjen innsettelse, der de skifter lås og leieboeren flytter inn. Om utleieren har fått nye leieboere må de ut og utleieren får endel å erstatte i sånne saker.

Det er måten hushaiene opptrer på som skremmer leieboerne til å gi fra seg lovmessige rettigheter og gi opp hjemmet en leiet. Hva kan så gjøres med dette for her dreier det seg om holdninger en har overfor den andre part og det dreier seg om at utleiere ikke alltid forstår at de frasier seg disposisjonsretten ved utleie av bolig imot vederlag (Husleie). De forstår ikke at leieavtalen omhandler kun boligen og alt annet må en lage tilleggsavtaler om.

Problemstillingene på leiemarkedet er mange og utfordrende overfor hva som er rett og galt. Hushaiene skyr derfor dokumentasjon eller skriftlige avtaler utover leieavtalen, det er et typisk tegn. De lover gull og grønneskoger når en flytter inn og gnikker seg i hendene og leieforholdet ender med tragiske leieavslutninger. Eks hvorfor vil ikke hushaier ha bankgaranti fra NAV? (Nå er ikke alle hushaier som er imot denne garantien, kun et eksempel).

NAV er ingen part overfor utleier eller overfor leieforholdet. Derfor må en til Husleietvisteutvalget med krav og få dom i saken om en bor der de virker. Leieboere i dag må dokumentere alt de kan dokumentere i form av bilder og beviser om de skal vinne frem og det må utleierne også hos HTU (husleietvisteutvalget). Mange leieboere har ikke viten eller kunnskap om dette og må gi fra seg tusener av kroner som de kunne ha dokumentert seg ut av, det svir som bare det.

Derfor tynes mange leieboere over til å ta opp dyre huslån for de orker ikke opplevelsene de har med seg fra leiemarkedet som regel er det private utleiere som er de som opptrer i meste grad som hushaier. Leier en bolig skal en huske det at ta bilder før du flytter inn møblene eller overtar boligen og ta bilder daterte før du flytter ut fra boligen og skal levere nøkler. Dokumenter alle avtaler og unngå muntlige avtaler som binder en til arbeid på eiendommen som vedlikehold, utgifter til vedlikehold og redskaper.

Jeg kunne ha skrevet avhandlinger og bøker om tema hushaier eller grådige utleiere. Og jeg kan si mye godt om gode utleiere som følger,leser,setter seg inn i husleieloven, er rettferdige og rederlige.
Mangel på kunnskap om lov og rett gjør at en begår feil og tar feile avgjørelser og liker ikkje å miste ansikt er en ting, men når en leier ut en bolig med muggsopp og lekkasje i tak og vegger, så betyr leien mer enn å rett manglene. Da bedyrer en mer i retning av å gi leieboeren skylden for egen manglende vilje til å holde boligene vedlike når en får husleier.

Vist 946 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Hei. Jeg er skeptisk over kontrakten min, og er usikker på om den er vridd lovlig eller ulovlig. Jeg ønsker dermed å søke råd. Hvor er det beste stedet man kan få råd for sånt? Huseierforeningen f.eks? Med vennlig hilsen

Da kan du ringe oss pr telefon 55 31 65 00.

Annonse

Nye bilder