Fattigdom skaper kriminalitet og svekker barns oppvekst.

Det er ikke til å komme i fra at uansett hvor en ferdes i verden gir fattigdommen grobunn for kriminalitet og rus relaterte problemer. Når fattigdommen øker og flere sliter med lavere inntekter så skaper det press på beboerne og levestandarden svekkes. Barn som vokser opp i miljøer hvor fattigdommen rår blir utsatt for en uheldig oppvekst som igjen skaper gjeng mentalitet og vold under oppveksten.

Nå er det ikke boligene i seg selv som skaper kriminalitet eller påvirker bomiljøene, men hvordan menneskene har det der de bor. Hvordan kommuner legger forholdene til rette eller ikke gjør det er avgjørende for hvordan et bomiljø blir i framtiden. Et hoved problem er nok fattigdom og det har med inntekter og utgifter å gjøre for beboerne. Stigmatiserende er å det å være fattig å slite med stive kommunale husleier.

Det er ingen tvil om at markeds tilpassede husleier skaper fattigdom hos de som har minst inntekt og det skaper ringvirkninger. Storby kommunene har ennå ikke lært at en skal ikke tjene penger på de som ikke har noe å leve av eller noen inntekt. Fattige foreldre berører barna i oppveksten og det skaper fustrasjon hos unger som ikke får det andre har, eller må akseptere å gå med sko med hull eller slitte klær.

At det nå ønskes natteravnere på dag tid ved slettebakken skole er et resultat av en kynisk fattigdomskapende politikk og vannstyring ved utplassering av beboere i området. Om en ser på beboer sammensettingen på flere steder hvor kommunen har utleieboliger, så mikser en mennesker,familier og eldre sammen som ikke passer i sammen. De med rus relaterte problemer skal ha bolig på lik linje med andre, men det er ikke sikkert at naboen som er en 75 år gammel dame orker husbråket som kan følge med i perioder.

Det er heller ikke sikkert at familien med barn trives å leke hvor sprøytespisser flyter rundt om i gangene eller på gressplenen. Barna blir også sikkert redde når de til stadighet møter en eller flere som har ruset seg og ikke kan ta vare på seg selv. Selv de med psykiske lidelser kan ha store vansker å bo under ustabile forhold og derfor må den kommunale utleiepolitikken endres totalt. Om ikke vil vi få utvikling av ustabile boligområder hvor kriminalitet,vold og gjenger utvilker seg.

Leieboerforeningen Bergen var imot at nær-politiet ble flyttet fra Landås til Løvstakken for nå trengs dette forebyggende politi tiltaket på begge plasser. Vi ber nå kommunen om å skape gode bomiljøer tilpasset beboer grupper hvor de med rus relaterte problemer får tilsyn, hjelp og oppfølging, hvor barn kan føle seg trygge i oppveksten og hvor eldre mennesker kan føle ro og rekreasjon i nærmiljøet. Så bør en ta tak å fjerne fattigdommen som rår hos de med minst inntekt som engang var hjemløs og fikk en kommunal utleiebolig.

Vist 861 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder